Hur blir en idé till video? 

Först behövs en idé 

I många företag dyker tanken på en video upp med jämna mellanrum. Ändå blir videon oftast ogjord om ingen har tid att fundera ut hurudan video som borde göras. Viljan att göra en video finns, men idén med den saknas – detta är den vanligaste orsaken till att starta ett samarbete med Seger Marketings videoproducent. 

– Vi börjar oftast tillsammans fundera ut videons slutresultat och idé utgående från vad kunden vill åstadkomma med videon och i vilket syfte den ska användas.

– Man kan också fundera på idén utgående från produkten som ska marknadsföras samt utgående från för vilken kanal den görs, alltså om slutresultatet ska läggas på Youtube, Facebook eller kanske på affärens reklamskärm. 

Planering och eftertanke 

Utgående från funderingar presenteras en eller flera idéer för videon. Då kunden har valt vilken av de föreslagna visionerna som tilltalar mest börjar planeringen av inspelningen. 

– Då kunden har gett grönt ljus åt manuskriptet så börjar vi fundera på de praktiska sakerna och detaljerna, t.ex. vilka skådespelare som ska användas i produktionen, hurudan rekvisita som behövs, var ska det filmas och om platsen behöver stylas. 

– Behovet av styling beror helt på vad som filmas, men grundprincipen är att ju mer detaljerade bilder man vill ha till videon desto viktigare är det att bilderna är genomtänkta från början till slut. 

Innan filminspelningen

En viktig sak innan man börjar filminspelningen är att alla detaljer finns på papper. Under själva filminspelningen är det så många delar som ingen kan komma ihåg om det inte finns nedskrivet svart på vitt. 

– Innan filminspelningarna görs ännu en storyboard med streckgubbsskisser av varje scen som ska spelas in. På detta sätt är det klart för alla som är med i projektet hur det fortsätter. 

Innan filminspelningen börjar måste man också ge instruktioner och förbereda skådespelarna och de som ska intervjuas. En tagning behöver inte lyckas första gången utan ett filmklipp kan man göra om flera gånger. Om man inte hittar de rätta orden framför kameran så kan Seger Marketings team vid behov ge replikerna till den som är med i videon. 

– För att uppnå bästa slutresultat är det väldigt viktigt att de som blir intervjuade känner sig avslappnade och kan lita på att de framstår till sin fördel framför kameran. 

Kameran går! 

Själva inspelningsdagarna är oftast roliga och minnesvärda. Om inspelningarna är bra planerade är största delen av arbetet redan gjort och då kan man under inspelningsdagen njuta av den spännande känslan. 

– Att göra en video är fantastiskt roligt. Inspelningsdagarna är fulla av skojiga saker, skratt och åtminstone jag har bra minnen från inspelningsdagarna. Då man har roligt under inspelningen blir också resultatet bäst. 

Genom att klippa får man de bästa bitarna 

Efter inspelningen är det ett arbetsmoment som återstår, nämligen editeringen. 

– Då man klipper filmen går man igenom tagningarna och väljer ut de bästa. Man justerar ljudet, färgerna och bildkvaliteten. Man lägger till ljudeffekter, musik, textning och t.ex. animeringar. 

Även om det är möjligt att under editeringen göra olika ändringar i videon är det ändå allra bäst om videon som ska editeras är bra redan i inspelningsskedet. I detta skede får kunden också kommentera videon. Den skickas nämligen för godkännande till kunden innan man tillsätter tidskrävande effekter. 

– Det händer dock ganska sällan att det i detta skede kommer större ändringsönskemål från kunden. Då kunden har fått vara med i planeringen redan från början så fortsätter man i editeringsskedet oftast enligt tidigare plan och överenskommelse. 

Slutet gott, allting gott

Efter editeringen är videon färdig! Som snabbast kan videon vara färdig på ett par dagar. 

– Men man ska nödvändigtvis inte filma, editera och publicera på en och samma dag. Om jobbet får vila lite så ser man det med nya ögon och då kan man bygga ett slutresultat som blir mera intressant. 

Behöver du hjälp med att planera er video? Ring Viktoria på 044 7812 428 eller maila på viktoria@segermarketing.fi