Är brandbyggande ren bullshit?

Är brandbyggande ren bullshit, som en kund en gång frågade mig. 

Intressant fråga. 

Brand och bullshit passar, enligt mig, inte i samma mening. 

Ett brand, ett varumärke, är något otroligt kraftfullt och något som mycket starkt påverkar våra val av köp samt hur mycket vi är beredda att betala för det. 

Brandet skapas, under många år, när kunder och samarbetspartners kommer i kontakt med företag på olika ställen. På alla dessa ställen, ska man tydligt se, vilket brand det är frågan om. Bilar, pennor, kontor, skyltar, offerter, visitkort, firmaprese, webbsida, social media konton, kundbetjäning, försäljare, chaufförer, ja i alla kontakter ska brandet förstärkas 

Ett brand har en inre kärna, företagets mission och värderingar. Varför finns företaget och vilket mervärde erbjuder de sina kunder, och vilka är kunderna då, vem är målgruppen. Hur lyder kundlöftet. 

Till detta hör även en analys av marknaden. Var positionerar ni er, vem är konkurrenterna. Var befinner ni er jämfört med konkurrenterna. Är ni kanske lite dyrare men konkurrerar med mera tilläggsservice än konkurrenterna. Vad gör ni bättre än de andra? 

Detta är frågor som bör svaras på för att kunna bygga upp den inre kärnan och för att kunna skapa den visuella identiteten. 

Den visuella identiteten ska återspegla brandets inre kärna. Den visuella identiteten består i huvudsak av logo, färger, fonter, element och foton. Förutom den visuella identiteten, är det också bra att fundera på företagets tone of voice, eftersom ALL kommunikation bör prata samma språk. 

Att skapa ett brand tar lång tid, det är en investering i framtiden och det bör göras bra. Som jag nämnde i början, är det en faktor som gör, att företag kan ta ett bra pris för sina produkter och ger möjligheten att få brandtrogna kunder. 

Men betyder det här, att man kan ta bättre betalt då bara för att brandet ser bra ut? 

Absolut inte, kundlöftet ska hållas, varje gång en kund handlar. För varje kontakt med företaget, ska det motsvara förväntan. Produktens eller tjänstens kvalitét, snacket med försäljaren, tone of voice på sociala medier, innehållet på webbsidan, chaufförernas attityd. 

Ett brand är något genomtänkt, något som genomsyrar hela företaget, från inköp, via personal och produktion till kommunikation. Ett brand är något oerhört värdefullt och en investering i framtiden. 

Och eftersom det finns så många olika ställen, som kunder kommer i kontakt med företaget, så är det av dessa orsaker här ovan, så viktigt att brandet är välbyggt från första början och att hela kommunikationen är enhetlig. 

Så kort sagt, ett brand är det som sägs om er, när ni inte är där. Ett brand byggs upp av tusen olika små och större delar, man kan inte direkt bygga upp ett brand och bestämma hur brandet ska uppfattas, men med en strategisk planering och en bra helhet så ger man brandet det bästa förutsättningarna att lyckas. 

Viktoria Forsberg, Företagets grundare och VD 

Har du frågor om branding? Ring Viktoria 0447812428 eller maila på viktoria@segermarketing.fi