Seger Marketing Årets företag i Kronoby kommun

RUBRIK!

Seger Marketing blir Årets Företag i Kronoby Kommun

Ab Seger Marketing Oy har utsetts till årets företag i Kronoby. Marknadsföringsbyrån satsar nu allt mera på arbetsgivarbranding – hjälper företag att bygga upp sitt varumärke.

Ingen vanlig reklambyrå

Viktoria Forsberg startade Seger Marketing i maj 2016 med Fresh Servant som största kund. Verksamheten har efter det byggts upp enligt behoven på marknaden och en tid hade marknadsföringsbyrån ett brett produktutbud.

– Vi vill inte vara en vanlig reklambyrå. I höst har vi arbetat med en ny strategisk inriktning med mera digital marknadsföring och branding.

”I stället för att låta ödet bestämma vad folk får för uppfattning om företaget jobbar vi medvetet med brandingen för att locka potentiella arbetstagare.”

Seger Marketing jobbar nu mycket med kundernas visuella look och synlighet på webben. Ett område som kommit starkt in i bilden är arbetsgivarbranding – ett område där potentialen enligt Forsberg är stor. Särskilt i Österbotten där bristen på arbetskraft börjar bli ett allt större problem.

– I stället för att låta ödet bestämma vad folk får för uppfattning om företaget jobbar vi medvetet med brandingen för att locka potentiella arbetstagare.

Under hösten har Seger Marketing lyft fram 18 österbottniska företag genom kampanjen “I Österbotten siktar vi på seger” på Facebook och Instagram.

– Idén är att marknadsföringen ska vara snabb och kostnadseffektiv.

I kommunens prismotiveringar sägs bland annat att Seger Marketings verksamhet visar att en högklassig marknadsföringsbyrå kan fungera minst lika bra på landsbygden som i större städer.

Seger Marketing startade sin verksamhet i Småbönders där Viktoria Forsberg och hennes familj bor. I dag finns huvudkontoret i före detta slöjdskolan i Terjärv och i augusti öppnades ett kontor i Karleby.

Personalstyrkan består av ett kärnteam på fyra personer och med samarbetspartners medräknade blir det totalt nio personer som jobbar för byrån.

”Digitaliseringen är en stor möjlighet för landsbygden.”

Efter årsskiftet flyttar Seger Marketings huvudkontor tillbaka till Småbönders och andra våningen i den nedlagda byskolan. Till Småbönders flyttar småningom också Leena Vainio, konstnär och kreativitetscoach.

– Lena har varit verksam i Italien i trettio år och undervisat på universitet i både Italien och Finland, berättar Viktoria Forsberg.

Leena Vainio ville börja synas mera i Finland och jobba med sitt brand och Seger Marketig började med att göra en webbsida åt henne.

– Samtidigt märkte vi att det fanns synergieffekter. Hon kunde coacha oss i vår kreativitet och blir nu en del av vårt team.

I Småbönders kommer Leena Vainio att inrätta en ateljé i ett av de tidigare klassrummen och korridoren i byskolans andra våning blir galleri.

– Att vi finns på samma ställe stärker kreativiteten. Det visuella är så otroligt viktigt också för oss på Seger Marketing.

Viktoria Forsberg erkänner att det är svårt att koppla bort tankarna på företaget på fritiden. Hobby och arbete flyter ihop. I framtiden tror hon att Seger Marketing kommer att göra mera unika saker – inte jobba som en vanlig reklambyrå.

– I och med att vi börjar hitta vår nisch tror jag att vårt marknadsområde kommer att växa.

Digitaliseringen är en stor möjlighet för landsbygden, menar Viktoria Forsberg. Att Kronoby kommun utsåg Seger Marketing till årets företag visar enligt Forsberg att också kommunen ser den möjligheten.