Med video kan företag visa upp en nyanserad bild av sin verksamhet

Under det senaste året har Seger Marketings videoteam jobbat med många spännande kunder. Uppdragen har speglat vad som just nu är relevant både i samhället och för företag: att kunna nå ut till en stor målgrupp utan att behöva samlas i folkmassor. Felix Rantschukoff, videoproducent, ser att trenden med att sända webbinarier kommer fortsätta detta år.

Det finns många fördelar med ett sådant upplägg. Webbinarier är både behändiga för företag och ett kostnadseffektivt sätt att nå ut till fler människor på samma gång. Idag behöver man dessutom inte stanna inom rikets gränser, utan möjligheten att nå ut globalt är stor. Jag tror också att man kommer fortsätta satsa på inbandade webbinarier som sänds i efterhand, där medverkande personer fungerar som moderatorer och svarar på frågor i live chat-funktionen samtidigt. 

Att banda in istället för att sända live är ett bra tillvägagångssätt om man inte får alla deltagare samlade på samma gång. Klipper man ihop videon i efterhand, minimeras stressmomenten både för värden av evenemanget och deltagarna. 

– Webbinarier med live chat är en tvåvägskommunikation. Det är vad som är roligast: man samlar in information under samtalen och för en diskussion på samma sätt som om man skulle träffas i verkligheten.

”En video gör ingen nytta om ingen ser den.”

Det är viktigt att utnyttja videomaterial i sin marknadsföring. Rörligt material bör både publiceras organiskt och annonseras för maximal synlighet.

– Har företaget en väletablerad följarskara på sociala medier ska videon publiceras där innan den annonseras. För kunderna är det viktigt att de har sett videon tidigare och kan koppla ihop den med företaget. Efteråt kan den annonseras för att nå ut till nya målgrupper. På Seger Marketing har vi stor kunskap och många års erfarenhet av att annonsera via sociala medier, så ta hjälp om det behövs. En video gör ingen nytta om ingen ser den. 

Video är en väldigt bra första introduktion av ett företag. Det är ett helt annat sätt att skapa känslor hos tittaren. Kombinationen av bildspråk, storytelling och musik väcker respons hos tittaren när det utförs korrekt.

– Om en bild säger mer än 1000 ord, tänk då vad en video med 25 bilder per sekund kan berätta!

I stora företag kan video även ge ett mervärde i den interna kommunikationen. Att ha en trygg, intern kommunikation och förmedla saker på ett professionellt sätt till sina anställda inom organisationen är viktigt. 

Videoproduktion hos Seger Marketing: så går det till

Seger Marketing producerar allt från kortare klipp för sociala medier, till stora TV-reklamer som har sitt egna manus. En populär videotyp för tillfället är presentationsvideor där företag berättar om sin verksamhet och historia. Företag kan använda den i marknadsföring och som substitut för mässor, kund- och skolbesök. 

Att jobba med Seger Marketing är enkelt. En process i fem steg används för att effektivera produktionen. 

– Först börjar vi med ett inledande planeringsmöte där vi bekantar oss med kundens visioner. Det är viktigt att ta reda på i ett tidigt skede, det ska kännas som kundens video och inte som Seger Marketings video. Under första mötet bollar vi idéer och gör upp en plan.

Andra steget är att Seger Marketings videoteam skapar ett grovt bildmanus där slutprodukten visualiseras: man beskriver olika scener, vad som sägs och vad som händer. Kunden får godkänna detta och under inspelningarna följs manuset så långt som möjligt. Det här ger en trygghet för alla medverkande.

– Tredje steget är inspelningen. Det här anpassas helt enligt kundens tidtabell och kan göras under en dag, eller flera tillfällen. 

Efter inspelningen klipps materialet ihop och ett grovt första utkast görs. Här får kunden komma med feedback. Ofta textas videon och det här leder till 1-2 korrigeringsrundor tills allt är perfekt. 

– Till sist, när huvudprodukten är klar, kan vi skapa flera versioner av videon för att den ska passa olika typer av plattformar. Ibland behövs en video med text för Youtube eller en kortare video för Instagram.

Med glimten i ögat fångar man tittarnas intresse

En gnutta humor och glimten i ögat fångar mångas intresse. Det gör också Seger Marketings showreel, som är ett ihopklipp av populära videon. Genom att ha ett klart budskap och snabbt men tydligt visa upp de olika produktionerna får tittaren en klar överblick över Seger Marketings kompetens.

Showreelen användes i marknadsföring på sociala medier och genererade många visningar. Genom noggrann planering av budskapet och målgruppsanalys kunde Seger Marketing nå exakt de kunder de ville nå. Genom att visa hela paletten målar en showreel upp en bild av företaget och vad man kan förvänta sig av det.