Uutiskirjeet kannattaa ehdottomasti sisällyttää yrityksen markkinointistrategiaan. Hyvin suunniteltu uutiskirjestrategia voi kasvattaa myyntiä ja auttaa asiakkaita suunnistamaan eteenpäin myyntitunnelissa. Sosiaalisen median ja työnantajabrändäyksen asiantuntijamme Elin Borgmästars selittää uutiskirjeen tehoa:

– Uutiskirjeen avulla yritys voi päästä lähemmäs asiakkaitaan. Se on helppo tapa lähestyä sekä nykyisiä että ostamista jo harkitsevia ”lämpimiä” asiakkaita henkilökohtaisella tavalla ja samalla lisätä heidän sitoutuneisuuttaan. Kun kohderyhmä osoittaa olevansa kiinnostunut, uutiskirje on seuraava looginen askel markkinoinnissa. Se on todella hyvä lisä muuhun markkinointiin.

 

“Uutiskirjeen avulla hoidetaan asiakassuhdetta.”

Jos uutiskirjeen tavoitteena on myynnin lisääminen, sähköpostiin kilahtavan uutiskirjeen on tarjottava lukijalleen lisäarvoa.

– Kerro, miten yrityksesi voi ratkaista asiakkaan ongelman ja muista lisätä uutiskirjeeseen toimintakehotus (Call to Action) ainakin kerran. Lukijalle on kerrottava selkeästi, mitä hänen on seuraavaksi tehtävä. Uutiskirjeissä lukijan huomioiminen ja yksiselitteinen ilmaisu on A ja O. Jokainen yritys toivoo tietysti, että uutiskirjeiden avausprosentti olisi korkea. Suomessa keskimäärin 22 % vastaanottajista avaa sähköpostin, mutta luku vaihtelee eri aloilla. Elinin mukaan 20-30 on hyvä avausprosentti, mutta aina kannattaa tietysti pyrkiä parempaan.

– Tee vertailua eri uutiskirjeiden välillä ja optimoi niitä jatkuvasti. Avausprosenttiin vaikuttaa todella paljon uutiskirjeen aihekenttä, jonka vastaanottaja näkee ensimmäisenä. Panosta siis aihekenttään, niin avausprosenttikin nousee. Kun tiedät, mitä sanoja kohderyhmäsi itse käyttää, voit hyödyntää niitä avainsanoina. Avausprosentti voi vaihdella myös uutiskirjeen lähetysajankohdan mukaan.

– Lähetän yleensä uutiskirjeitä yritysten B2B-asiakkaille, ja heidän kohdallaan perjantai-iltapäivä tai maanantai eivät oikein toimi lähetyspäivinä.

Haluaako yrityksesi lisätä myyntiä uutiskirjeiden avulla? Huomioi nämä seikat:

  • SANOMA. Mieti, mitä haluat kertoa ja kerro se selkeästi asiakkaalle uutiskirjeen alussa. Siten ei aiheudu väärinkäsityksiä ja asiakas tietää heti, mitä odottaa uutiskirjeeltä.
  • SELKEÄ RAKENNE. Käytä aina väliotsikoita, kuvia ja yrityksesi värimaailmaa luettavuuden parantamiseksi. Muista noudattaa yrityksesi graafista ilmettä.
  • LISÄARVO. Mitä asiakas saa, kun hän lukee yrityksesi uutiskirjeen? Sisällytä uutiskirjeeseen myyntimateriaalia, mutta käytä sitä myös nettisivuilla. Muista, ettei uutiskirjeen sisältö voi koostua ainoastaan tuotteistanne ja palveluistanne.
  • KONTEKSTI. Mieti millainen yhteys yrityksesi tuotteella tai palvelulla on asiakkaan arkeen. Jos yrityksesi myy esimerkiksi elintarvikkeita, jaa resepti, jossa kyseisiä tuotteita käytetään, tai opasta jonkin tuotteen valmistuksessa. Jos yrityksesi toimii sisustusalalla, kirjoita julkaisu kevään sisustustrendeistä tai anna vinkkejä terassikalusteiden hankintaan.
  • CALL TO ACTION. Uutiskirjeen tulisi sisältää ainakin yksi toimintakehotus. Asiakkaan on aina pystyttävä siirtymään uutiskirjeestä esim. nettisivuille helposti. Uutiskirjeestä on päästävä eteenpäin.