Datadriven marknadsföring

Inom digital marknadsföring är ordet data en del av det officiella språket, och dess betydelse även mer värdefullt. Data av alla slag har idag blivit en väsentlig del av marknadsföringen. Men vad är data? Och varför har det förändrat dagens marknadsföringssätt?

Data kan översättas som information om leads och kunder, såsom deras demografiska data, köpbeteende och köphistorik. Genom att samla in data från flera kanaler kan marknadsförare få värdefull insikt som gör det möjligt att skapa innehåll anpassade efter kundernas önskemål och behov.

NYCKELTAL / KPI: Ett nummer som visar hur bra en process uppfyller dess mål.

Med olika KPI:er (Key Performance Indicator / nyckeltal) kan vi mäta vår marknadsföring, det är därför viktigt att klarlägga vår målsättning innan marknadsföringen drar igång.

För varumärkeskännedom är relevanta målsättningar synlighet och engagemang som t.ex. kan mätas med nyckeltal som CTR (Click Through Rate: Hur många som har klickat på din annons) och CPR (Cost Per Result: Kostnad för resultat). Vid försäljning som målsättning är relevanta KPI:er ROAS (Return on ad spent) och CPO (Cost per order) och ROI (Return on Investment).

Tack vare kunskap i mätbara KPI:er samt analytisk data om hur kunden beter sig i säljtunneln, det vill säga under kundresan, kan vi optimera våra annonser så att de når ut till rätt målgrupp.

Den digitala kundresan

Kundresans olika stadier är:

  1. Intresse
  2. Övervägande
  3. Transaktion

Olika attributionsmodeller hjälper oss att förstå var i säljtunneln kunden finns. Var kunden befinner sig i köptunneln avgör hur vi ska kommunicera med kunden genom text och annonsformat, foto och video. Värt att nämna är att olika plattformar erbjuder olika attributionsmodeller. Till exempel Google, Facebook och  e-handelsjättar som Amazon har alla egna lösningar.

Det är mycket att tänka på i digital marknadsföring och det är inte alltid glasklart var man ska börja eller var man bör lägga sin budget. Är ni intresserad att veta mera? Behöver ni hjälp med att öka varumärkeskännedomen, få in trafik till hemsidan eller konvertera kunder till köp? – Tveka inte att höra av er till oss på Seger Marketing. Vi brinner för datadriven marknadsföring och skräddarsyr gärna lösningar för ert företag!

Sandra Sundström Campaign Manager

sandra@segermarketing.fi
040 961 4435