Dataohjattu markkinointi

Digitaalisessa markkinoinnissa sana data kuuluu ammattikieleen ja sen arvo on erittäin korkea. Erilaisesta datasta on nykyisin tullut tärkeä osa markkinointia. Mitä data oikein on? Ja miten se on muuttanut markkinointia?

Data voidaan muuntaa konkreettiseksi tiedoksi yrityksesi liideistä ja asiakkaista. Esimerkkeinä tästä voisi mainita demografiset tiedot, ostokäyttäytymisen tai ostohistorian. Kun dataa kerätään eri kanavista, markkinoija saa arvokasta tietoa, jonka pohjalta hän voi luoda asiakkaiden toiveisiin ja tarpeisiin perustuvaa sisältöä.

TUNNUSLUVUT / KPI: Luku, joka osoittaa, miten hyvin prosessi yltää tavoitteisiin.

KPI-mittareiden (Key Performance Indicator) avulla markkinoinnista tulee mitattavaa, ja siksi onkin tärkeää selvittää markkinoinnin tavoitteet ennen sen aloittamista.

Brändin vahvistamisen kannalta tärkeitä tavoitteita ovat näkyvyys ja sitoutuminen, joita voidaan mitata esimerkiksi CTR-luvulla (Click Through Rate, kuinka moni on klikannut mainostasi) tai CPR-luvulla (Cost Per Result, hinta per tulos). Jos tavoitteena on myynti, tärkeitä KPI-mittareita ovat ROAS (Return on Ad Spent), CPO (Cost per Order) ja ROI (Return on Investment).

KPI-mittareiden ja asiakaskäyttäytymisen (eli asiakaspolun) ymmärtämisen ansiosta optimoimme mainoksia ja sisältöä niin, että ne tavoittavat halutun kohderyhmän.

Digitaalinen asiakaspolku

Asiakaspolun vaiheet ovat:

  1. Tietoisuus
  2. Arviointi
  3. Päätös

Attribuutiomallinnus auttaa ymmärtämään, missä kohtaa myyntisuppiloa asiakas on. Ostoprosessin vaihe vaikuttaa nimittäin siihen, miten viestimme asiakkaalle tekstin, mainosten, kuvien ja videon avulla. On myös huomattava, että eri alustat tarjoavat erilaisia attribuutiomallinnustapoja. Esimerkiksi Googlella, Facebookilla ja verkkokauppajätti Amazonilla on omat ratkaisunsa.

Digitaalisessa markkinoinnissa on paljon pohdittavaa, eikä aina ole itsestään selvää, mistä aloittaa tai millaista budjettia vaaditaan. Kiinnostuitko kuulemaan lisää? Tarvitsetko apua yrityksesi brändin vahvistamisessa? Haluatko lisää liikennettä yrityksesi nettisivuille tai lisää ostavia asiakkaita verkkokauppaasi? – Ota siinä tapauksessa yhteyttä meihin Seger Marketingilla. Me osaamme dataohjatun markkinoinnin ja räätälöimme yrityksellesi sopivan ratkaisun mielellämme!

Sandra Sundström Campaign Manager

sandra@segermarketing.fi
040 961 4435