BRANDING

Vad är branding?

VARJE företag har ett brand. Ja, ert också!

Ett företags brand byggs upp på upplevelser, känslor, förväntningar och erfarenheter. 50-80 % av den information vår hjärna behandlar är visuell och består av färger, former, mönster, foton och videon. Därför är den visuella identiteten väldigt kritisk för att ett företag skall stå ut och bli igenkännbart. Går vi in på djupet handlar branding ändå om mycket mer än bara det visuella, vi pratar om brand touch points; alla de tillfällen då kunden kommer i kontakt med varumärket.

Ett framgångsrikt företagsbrand gör företaget förståeligt och meningsfullt vilket i sin tur skapar trygghet och trovärdighet hos kunder, följare, arbetstagare och samarbetspartners samtidigt som det ökar värdet på tjänster och produkter.

Att strategiskt jobba med företagets varumärke är en värdefull investering som håller i många år.

 

Hur vi jobbar med branding

Brandworkshop

I en gemensam workshop tillsammans med kunden går vi igenom kundens målgrupp, positionering, målsättningar o.s.v.

Kreativ process

I en gemensam workshop tillsammans med kunden går vi igenom kundens målgrupp, positionering, målsättningar o.s.v.

Konkretisering

Varumärkets budskap arbetas fram och brandet kristalliseras. Hissipuhe, tone-of-voice o.s.v.

Produktion

I en gemensam workshop tillsammans med kunden går vi igenom kundens målgrupp, positionering, målsättningar o.s.v.

Implementering

I en gemensam workshop tillsammans med kunden går vi igenom kundens målgrupp, positionering, målsättningar o.s.v.

Lansering

I en gemensam workshop tillsammans med kunden går vi igenom kundens målgrupp, positionering, målsättningar o.s.v.

Stylescape skapad åt Losvika Djurklinik som konkretisering av brandworkshop.

Varumärkesbyggande Viktoria Forsberg
branding

" Vi hjälper företag att utveckla och förstärka sitt varumärke. Att få med hela företagets värdegrund  och låta de synas i den visuella identiteten skapar genuina brand som håller, i åratal."

— Viktoria Forsberg, VD

Ett starkt brand ger företaget försprång

I dagens läge möjliggör digitaliseringen att världen är öppen för alla men samtidigt drunkar företags innehåll i informationsflödet. Ett starkt brand är en enorm konkurransfördel i.o.m. att folk vill dela med sig om sina upplevelser. Varumärkets image styrs inte längre bara av den reklam och den marknadsföring som företaget arrangerar utan folk litar idag, ännu mer än någonsin tidigare, på vad andra likasinnade säger, kompisar eller bekanta. I köpprocessen ingår mycket ofta ett sök efter recensioner och kommentarer gällande produkten eller varumärket.

Ta vara på er mest värdefulla komponent i företaget, varumärket. Sköt om ert varumärke lika bra som ni sköter era maskiner som rullar på, undersök motorn ibland, byt olja, byt filter och kolla så att muttrarna sitter fast. Tänk er att ert varumärke bör vara under granskning varje år, bilarna besiktas varje år, skulle ert varumärkes strategi godkännas i besiktningen?

branding

" Ibland kan det vara utmanande för företaget själv att få en objektiv syn på sin verksamhet. Det kan vara svårt för kunder och t.o.m. företagets anställda att få en helhetsbild av företaget. Vi kristalliserar våra kunders budskap och genom en kreativ designprocess skapar vi ett sammanhängade varumärke åt våra kunder som baserar sig på deras verksamhet men belyser företagets konkurransfördelar på ett attraktivt sätt. "

Fantastiska brand vi haft äran att jobba med!

Jobba med oss?

Är ni redo att ta ert brand till nästa nivå?

Yes, let's do this!