Google Ads annonsering

Öka din försäljning och trafik genom Google Ads

Riktad marknadsföring på Google är en effektiv metod att nå den rätta målgruppen. Våra Paid Search och Google Ads tjänster lämpar sig väl när det redan finns ett specifikt behov hos era potentiella kunder. Med hjälp av våran Google Ads strategi så kan vi skapa kostnadseffektiva kampanjer med mätbara resultat.

Varför är Google en relevant marknadsföringskanal för ditt företag?

Google är idag den populäraste sökmotorn i Finland med en marknadsandel på ca 95 % (Globalstats). Genom Google Ads kan du kraftfullt nå ut till en väldigt specifik målgrupp som är intresserad av dina produkter eller tjänster.

En annan stor fördel med Google Ads är att man betalar per klick, vilket betyder att du endast betalar när någon har klickat på din annons. Detta gör att Google Ads är en väldigt kostnadseffektiv marknadsföringskanal, där man undviker att spendera pengar på annonser som inte genererar någon trafik.

Så här går det till

1. Målsättningar

Vi börjar med ett gemensamt inledande möte, där vi tillsammans går igenom målsättningar för ert företag.

2. Analys

Vi gör en djupgående analys av era målgrupper och utför även en nyckelordsanalys. Baserat på analyserna så skapar vi en skräddarsydd strategi för Google Ads kampanjen. Vi bestämmer även tillsammans en lämplig annonseringsbudget.

3. Skapande

I detta steg skapar vi de olika annonserna och ifall ni inte har ett befintligt Google Ads konto så skapar vi även detta till er. Vi fixar den tekniska biten, allt från inställning av konto till taggar på er hemsida.

4. Test och optimering

Under kampanjens gång testar vi olika upplägg och optimerar annonserna för att få bästa möjliga resultat. Ni får en månatlig rapport på resultaten som kampanjen genererat.

Vill du öka din försäljning och synlighet genom Google Ads?

Hör av dig till oss och så sitter vi ner och diskuterar hur vi kan hjälpa ditt företag att öka försäljningen med hjälp av Google Ads.

Ta kontakt