ÖVNINGSDAGHEM I SAMARBETE MED ÅBO AKADEMI

Till projektet Övningsdaghem i samarbete med Åbo Akademi önskades en logo som på bästa sätt kunde representera övningsdaghemmets verksamhet och ideologi.

På basen av kundens önskemål och de grafiska riktlinjerna för Åbo Akademi visualiserade Seger Marketing en logo för övningsdaghemmet.

Slutresultatet blev en logo som på ett lekfullt sätt beskriver projektets väsentligaste delar: samhörighet, gemenskap och kommunikation människor emellan. I logon kommer även symboliken med träd och växande fram genom de tre lövformade figurerna.