KRONOBY FÖRSAMLING

I samband med att de tidigare tre församlingarna; Kronoby,Nedervetil och Terjärv slogs tillsammans till Kronoby församling 2020 ville de förnya sin visuella identitet som en förenad församling.

Tillsammans med en arbetsgrupp funderade vi på de tidigare församlingarnas gemensamma värderingar och vad de ville att den nya församlingen skulle representera. Den nya grafiska identiteten symboliserar historia och förnyelse.

Färgerna i logon representerar de olika kyrkorna och naturen runtom oss. För att förenkla kommunikationen till församlingsmedlemmarna kan de olika färgerna användas i det grafiska materialet där de representerar de olika orterna som kyrkorna finns på.