KRONOBY KOMMUN

Förra året fyllde Kronoby kommun 50 år. Jubileumsåret till ära blev det också aktuellt att uppdatera kommunens visuella identitet. Att förnya en logo och sin visuella identitet är alltid en väldigt stor och känslig sak för en kund och framförallt en kommun.

För ett framgångsrikt slutresultat finns mycket förberedande arbete tillsammans med kunden. I detta projekt ingick en brandworkshop med kommunens intressenter samt flera möten och diskussioner.

I Kronoby kommuns nya logo förknippas historia med nutid. I logon kan man se ån som strömmar genom kommunen, en krona eller människor som håller varandra i händerna. Tittaren får göra sin egen tolkning av logons budskap. Historian, naturen, hantverket och gemenskap är saker som förmedlas med den nya visuella identiteten.