KRUUNUPYYN KUNTA

Kruunupyyn kunta täytti viime vuonna 50 vuotta. Pyöreiden vuosien myötä myös visuaalisen ilmeen päivittäminen tuli kunnassa ajankohtaiseksi. Logon ja ilmeen uusiminen on aina iso asia jokaiselle asiakkaalle ja etenkin kunnalle.

Valmiin lopputuloksen taustalla on aina paljon valmistelevaa työtä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Tähän projektiin sisältyi brändityöpaja kunnan eri sidosryhmien kanssa sekä paljon tapaamisia ja keskusteluja.

Kruunupyyn kunnan uudessa logossa historia yhdistyy nykypäivään. Logossa voi nähdä kuntaa halkovan joenuoman, kruunun tai ihmisiä pitämässä toisiaan kädestä. Katsojalle jätetään myös tilaa omalle tulkinnalle. Historia, luonto, käsityön leima ja yhteisöllisyys ovat asioita, joita uudella visuaalisella ilmeellä on haluttu kuvata.