Kvevlax sparbank video 

Kvevlax Sparbank är en självständig Sparbank med kontor i Kvevlax, Vasa och Maxmo, som under 2020 renoverade sitt huvudkontor i Kvevlax. Banken har en stark lokal förankring och ville därför skapa en video för att visa upp sina nya utrymmen och samtidigt påminna kunderna om sina tjänster.

Kvevlax Sparbank samarbetade med Seger Marketing för att förverkliga denna idé. Vi höll möte med bankens tjänstemän och skrev tillsammans med dem ett manuskript och ett bildspråk som stämde överens med bankens grafiska profil.

Tack vare noggrann planering kunde allt material spelas in under en dag. Inspelningsdagen inledes tidigt för att inspelningen inte skulle påverka bankens kunder och en vecka efter inspelningen levererades ett första utkast på videon. Efter värdefull feedback kunde vi på Seger Marketing levererar den slutgiltiga video i två olika versioner.

Allt skedde inom 10 dagar sedan inspelningsstart!