RISKAS SNICKERI

Riskas Snickeri är ett av Finlands ledande inredningssnickerier med över 75 – års erfarenhet inom båtindustrin. Med passion, precision och höga kvalitetskrav tillverkar de lyxinredningar för segelbåtar, motorbåtar, fartyg samt inredningar för offentliga byggnader.

Efter att en ny delägare kommit in i företaget kändes det som att tiden var inne för företaget att satsa framåt och investera också i företagets visuella helhet och externa kommunikation. Hösten 2020 tog Riskas Snickeri kontakt med oss på Seger Marketing och kort därefter fick vi påbörja ett givande samarbete!

”Vi har upplevt processen som mycket intressant och roligt att ta del av. Nästan som att man otåligt och ivrigt väntat på att få komma på nästa möte! Personalen på Seger Marketing är unga, men mycket kunniga och det märks verkligen att de lägger själ och hjärta i det arbete som de gör” -Bernt Riska, Ceo & founder

Utgångsläge

Företaget präglas av höga kvalitetskrav inom såväl handarbete som inom personalens välmående. Snickeriets framgång bottnar i de värderingar som omsorgsfullt implementerats internt inom företaget i såväl ledning som i arbetsprocesser.

Utmaning

Den största utmaningen låg i att skapa en visuell helhet som inte enbart skulle kännas autentiskt med snickeriet, utan som också skulle tilltala nya målgrupper.

Lösning

Genom ett grundligt förhandsarbete, bland annat en brandworkshop tillsammans med kunden, kunde vi identifiera brandets kärna. Resultatet blev ett kristalliserat brand, en grafisk identitet och en hemsida som återspeglar allt Riskas Snickeri värnar om och står för: deras värderingar, deras höga kvalitetsstandard, utvecklingspotentialen inom företaget och snickeriets historia. Vi paketerade det förnyade brandet, inklusive företagets nya grafiska profil, i en brandbook. Brandbooken kan användas som bas för företagets interna och externa kommunikation.

”Vi är mycket nöjda och kan verkligen rekommendera Seger Marketing varmt”

— Bernt Riska, Ceo & founder