Seger Marketing har haft Content Marketing Trainee Hannele Herranen hos sig i 3 månader. Hannele studerar vid Åbo Akademi och är snart färdig EM och har bara kvar några kurser samt att skriva gradun färdigt. Vi bad Hannele att berätta om sina erfarenheter och lärdomar under sin praktiktid och beskriva Seger Marketing som arbetsplats.

 

Varför sökte du just till Seger Marketing?

Jag hittade Seger Marketing plötsligt på Facebook. Jag började följa dem och mitt intresse väcktes direkt. Jag tänkte, att ”Wau, en tvåspråkig marknadsföringsbyrå i min hemstad, fantastiskt!”. Seger Marketing verkade vara en mycket glad och innovativ mångsysslare. Jag bestämde mig för att skicka in min portfolio och CV i februari när Seger Marketing sökte efter praktikanter.

Hurdana har dina arbetsuppgifter varit?

Jag har fått jobba med många olika projekt, bland annat har jag varit med och hjälpa till med på fotograferingar runt om i Finland och skapat some material till företag i bild, – video- och textformat. I juli vikarierade jag de andra under semestermånaden och skötte om kollegornas kunder, uppdaterade deras sociala medier och var ute på fältet och sålde some kampanjer.

”Man fick också direkt vara med i olika projekt, göra saker själv och ta ansvar.”

Hur upplevde du Seger Marketing som en arbetsplats?

Jag har upplevt Seger Marketing som ett mycket mottagande och inspirerande arbetsplats. Från början var det klart att man alltid fick komma och fråga om hjälp när det behövs. Man fick också direkt vara med i olika projekt, göra saker själv och ta ansvar.

”Jag märkte också att under denna praktik har jag fått uppleva, hur det verkligen är att jobba med marknadsföring. Man lär sig mycket på skolbänken men därifrån är det ännu en lång väg till verkligheten.”

Vad var den bästa lärdomen du fick och tar med dig från Seger?

Praktiken har varit i sin helhet mycket lärorik, så det är svårt att bara nämna en lärdom. Det som kommer främst fram är att man lär sig bäst när man gör och speciellt genom sina misstag. Jag märkte också att under denna praktik har jag fått uppleva, hur det verkligen är att jobba med marknadsföring. Man lär sig mycket på skolbänken men därifrån är det ännu en lång väg till verkligheten. Jag rekommenderar varmt att gå på olika praktiker för er som är intresserade eller studerar ämnet.

Till vem rekommenderar du praktik hos Seger Marketing?

Jag rekommenderar Seger Marketing och praktik till sådana personer som vill bekanta och lära sig om sociala medier och om innehållsmarknadsföring. I det här jobbet får man verkligen använda sin kreativitet så mycket man vill. Det är också viktigt att vara motiverad, nyfiken och ha en ivrig inställning!