Starka brand genom Segers brandworkshops

Starka brand genom Segers brandworkshops

– Ett välgenomtänkt brand sticker ut ur mängden, lägger sig på minnet, berättar om de rätta sakerna och höjer ett företag eller en organisation till en helt ny nivå, säger Andreas Haals som är Seger Marketings expert på branding. Andreas är med från Segers sida och håller i trådarna för brand workshops när företag eller organisationer vill förnya sina brand.

Brandworkshops hålls ofta i Segers kontor i Småbönders, i lugnet på landsbygden. I brandworkshops deltar alla från företagets ledningssida för att man ska få en så heltäckande bild av företaget som möjligt, sett ur alla synvinklar.

– Vi har lagt märke till att det fungerar bäst att genomföra en workshop på en annan fysisk miljö än i företagets egna utrymmen. Då står man på neutral mark och kan också se det egna företaget mer ur ett utomstående perspektiv. Vi gör olika övningar som tar runt fyra timmar och genom dessa övningar väcks nya tankar till liv och samtidigt lägger vi också märke till sånt som ofta berörs. Jag och några andra från Seger är med som utomstående sakexperter och leder och samlar ihop alla tankar som dyker upp under brandworkshopen, säger Andreas.

Andreas är utbildad formgivare. Han upplever att en mångsidig utbildning stöder arbetet och förser honom med en stor kunskapsbank att använda vid arbete med branding. Branding bottnar nämligen i såväl intuition som fakta, och en brandworkshop ledare behöver förstå och ta hänsyn till båda aspekterna. Kunderna inspirerar Andreas, liksom interaktionerna och samspelet i brandworkshoppar intresserar den empatiske mannen.

Efter en brandworkshop får företaget tydliga ramar kring vilka det är lätt att agera efter.

– Alla blir medvetna om vilka företagets värderingar är och hur man ska gå tillväga framöver och även vad man strävar efter. Att arbeta med företagets brand stärker verkligen vägen till att nå de gemensamma målen. Ofta växer också stoltheten över den egna arbetsplatsen under workshoppens gång. Det lönar sig att fundera över brandet med jämna mellanrum. Världen förändras, och det som fungerade fint för 10 år sedan behöver inte fungera lika bra idag.

 

Andreas Haals,

Art Director

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.