Vet du, vad som är det mest värdefulla i ditt företag?

För många företag är det helt självklart att sköta och serva maskinerna, maskinerna måste ju ändå fungera felfritt för att produktionen ska löpa på bra. Företagen satsar på personalens välmående och den  administrativa biten digitaliseras och effektiveras. Detta kan innebära stora kostnader, men ses som en investering för framtiden. 

Företag säljer produkter och tjänster som kommer och går, men oberoende av hur sortimentet ser ut så är det deras varumärke (brand) som består. Varumärket, kundens magkänsla och tankar om företaget, avgör om kunden vill handla av företaget nu och i framtiden. En mycket viktig bit med andra ord, men hur mycket satsar företagen på att serva och bygga sitt varumärke?

Ett starkt varumärke höjer företagets värde. 

Ett positivt laddat, starkt varumärke kan vara ett företags viktigaste tillgång. I dagsläget är det få företag som verkligen satsar på att bygga upp varumärket. Det finns dock mycket goda förutsättningar för starka varumärken hos en stor del av de Österbottniska företagen men att satsa på varumärket ses tyvärr inte som den investering det verkligen är. Ett starkt varumärke är en investering i förutsättningarna för god lönsamhet samt god kundlojalitet. Ett starkt varumärke ökar också synligheten när folk pratar med varandra, även digitalt (i form av recensioner, kommentarer och feedback på webbsidor och sociala medier) och med bra synlighet är det enklare att få nya kunder. 

Många tror att ett varumärke och en logotyp är samma sak, men ett varumärke är något helt annat än en vara, tjänst eller en företagslogotyp. Det är en association som instinktivt talar om för köparen vad hen kan förvänta sig av varumärket. Varumärket är ett löfte till kunden. 

Hur bygger man då upp ett varumärke? Man kan jämföra varumärket med ett isberg. Logon och den visuella identiteten är toppen av isberget men det är under ytan som kraften finns. 

  1. Företagets värderingar och kultur (den osynliga delen av isberget) 
  2. Varumärkets story: Vad företaget berättar om sig själv 
  3. Varumärkets element: hur företaget ser ut och hur det anses 
  4. Företagets vision: flaggan på toppen 

Alla fyra faktorer påverkar! 

När man börjar bygga ett varumärke börjar man först med isbergets osynliga del.  Man bör fundera på vad företagets vision är och var man vill befinna sig om 10-15 år. Vad anses viktigt och hur vill man agera gentemot kunder och samarbetspartners, vilken företagskultur har man? Vilka är de saker som man vill associera till företaget, hur vill man att folk ska se det? På basen av dessa kan ett varumärke börja byggas upp. 

När man är i startgroparna av att bygga upp ett varumärke kan det vara svårt att bara välja ut några saker som man vill ta fasta på. Ifall det känns svårt att själva internt bestämma vilka värderingar och associationer man vill lyfta fram så kan det vara bra att ta hjälp av marknadsföringsproffs som t.ex. genom workshoppar eller diskussioner hjälper till att slå fast dessa och bygger upp isberget, så att säga. 

En bra story om företaget kan börja skrivas när isberget har en stadig grund att stå på. De flesta företagare börjar eftersom de har sett ett behov på marknaden som de kan erbjuda lösningar till genom sina produkter eller tjänster. Men folk handlar inte enbart för att de har ett behov, de handlar för att de vill. Köpbeteendet påverkas starkt av emotionella faktorer. Det är här storyn kommer in. En bra story får folk att handla för att de vill, inte för att de måste. En bra story sammanfattar vad företaget gör och står till tjänst för kunden med några meningar. 

Nu börjar vi komma upp mot toppen av isberget och till den visuella identiteten. Till den visuella identiteten hör en genomtänkt logo som förmedlar företagets värderingar, en slående slogan eller löfte, som berättar vad kunden kan förvänta sig. Visuella element och fonter som stärker kommunikationen och som används konsekvent. En snygg och säljande webbsida, foton av bra kvalitet som utstrålar de värderingar man har samt säljmaterial som förmedlar produktens mervärde åt köparen. För att isbergets synliga del ska hållas snyggt och tilltalande lönar det sig att låta göra en grafisk manual. Ett starkt budskap som har en konsekvent visuell utformning gör det mycket enklare för kunderna att förstå och komma ihåg det som företaget vill berätta. Här bör man komma ihåg att även om man själva inom företag tycker att det är självklart att folk förstår och vet vad man menar så är det inte lika självklart för en utomstående. Världen idag är full av budskap och konsumenterna tvingas filtrera hela tiden, vad vill de ta till sig, vad kan de ta till sig. Ett bra planerat budskap (t.ex. marknadsföring på sociala medier eller annonser i tidningar) som är konsekvent har mycket bättre förutsättningar att slå igenom, och blir dessutom billigare i längden, än att byta budskap enligt smak och tycke. 

När grunden är lagd och strategin är planerad, bör den implementeras i hela företaget. Från bokföringen, via HR, till produktionen och försäljningen. Alla delar påverkar hur imagen byggs upp och alla inom företaget har en viktig roll i detta.

Ta hand om ditt varumärke 

Att bygga upp ett varumärke idag är en verklig utmaning eftersom det aldrig varit lättare för folk att få fram sina åsikter, klagomål eller smutskastningar. Varumärkets image styrs inte längre bara av den reklam och den marknadsföring som företaget arrangerar utan folk litar idag, ännu mer än någonsin tidigare, på vad andra likasinnade säger, kompisar eller bekanta. I köpprocessen ingår mycket ofta ett sök efter recensioner och kommentarer gällande produkten eller brändet. Det allra sämsta är dock inga kommentarer eller recensioner alls. Syns man inte, finns man inte. Ett motto som tål att funderas på, i denna förlovade värld av snabba ryck och enkla klick. 

Ta vara på er mest värdefulla komponent i företaget, varumärket. Sköt om ert varumärke lika bra som ni sköter era maskiner som rullar på, undersök motorn ibland, byt olja, byt filter och kolla så att muttrarna sitter fast. Tänk er att ert varumärke bör vara under granskning varje år, bilarna besiktas varje år, skulle ert varumärkes strategi godkännas i besiktningen?

Seger Marketing har skapat Hitch App varumärket tillsammans med kunden. Som resultat av samarbetet har varumärkes-isberget hittat sin form och på toppen av berget finns Hitch Appens vision: 

”Our vision is to be the leading brand for easy and convenient deliveries in Europe.”

Nu när Hitch appens grund är skapad, följer lansering och marknadsföringsaktiviteteter. 

– Viktoria Forsberg 
Företagets VD och grundare 

Ring Viktoria på 0447812428 eller sänd email viktoria@segermarketing.fi