Miten markkinoida yritystä TikTokissa – ja miksi sitä kannattaisi tehdä?

Hiring: Sales Manager

Seger Marketing päivittää visuaalisen iden­ti­teet­tin­sä

Karin kertoo ajastaan ​​har­joit­te­li­ja­na Segerillä tulevana graafisena suun­nit­te­li­ja­na

Dennis Nygård on nimitetty Seger Marketingin toi­mi­tus­joh­ta­jak­si

Saammeko esitellä tiimimme uusimman tulokkaan: Growth Manager Dennis Nygård!

Lisää myyntiä suun­ni­tel­mal­li­sel­la uu­tis­kir­je­stra­te­gial­la

5 tapaa joilla korona on vaikuttanut so­si­aa­li­seen mediaan

Tiktok: Tie me­nes­tyk­seen

Sosiaalinen media: 8 tärkeintä mittaria