Med video kan företag visa upp en nyanserad bild av sin verksamhet

Med video kan företag visa upp en nyanserad bild av sin verksamhet

Under det senaste året har Seger Marketings videoteam jobbat med många spännande kunder. Uppdragen har speglat vad som just nu är relevant både i samhället och för företag: att kunna nå ut till en stor målgrupp utan att behöva samlas i folkmassor. Felix Rantschukoff, videoproducent, ser att trenden med att sända webbinarier kommer fortsätta detta år.

Det finns många fördelar med ett sådant upplägg. Webbinarier är både behändiga för företag och ett kostnadseffektivt sätt att nå ut till fler människor på samma gång. Idag behöver man dessutom inte stanna inom rikets gränser, utan möjligheten att nå ut globalt är stor. Jag tror också att man kommer fortsätta satsa på inbandade webbinarier som sänds i efterhand, där medverkande personer fungerar som moderatorer och svarar på frågor i live chat-funktionen samtidigt. 

Att banda in istället för att sända live är ett bra tillvägagångssätt om man inte får alla deltagare samlade på samma gång. Klipper man ihop videon i efterhand, minimeras stressmomenten både för värden av evenemanget och deltagarna. 

– Webbinarier med live chat är en tvåvägskommunikation. Det är vad som är roligast: man samlar in information under samtalen och för en diskussion på samma sätt som om man skulle träffas i verkligheten.

”En video gör ingen nytta om ingen ser den.”

Det är viktigt att utnyttja videomaterial i sin marknadsföring. Rörligt material bör både publiceras organiskt och annonseras för maximal synlighet.

– Har företaget en väletablerad följarskara på sociala medier ska videon publiceras där innan den annonseras. För kunderna är det viktigt att de har sett videon tidigare och kan koppla ihop den med företaget. Efteråt kan den annonseras för att nå ut till nya målgrupper. På Seger Marketing har vi stor kunskap och många års erfarenhet av att annonsera via sociala medier, så ta hjälp om det behövs. En video gör ingen nytta om ingen ser den. 

Video är en väldigt bra första introduktion av ett företag. Det är ett helt annat sätt att skapa känslor hos tittaren. Kombinationen av bildspråk, storytelling och musik väcker respons hos tittaren när det utförs korrekt.

– Om en bild säger mer än 1000 ord, tänk då vad en video med 25 bilder per sekund kan berätta!

I stora företag kan video även ge ett mervärde i den interna kommunikationen. Att ha en trygg, intern kommunikation och förmedla saker på ett professionellt sätt till sina anställda inom organisationen är viktigt. 

Videoproduktion hos Seger Marketing: så går det till

Seger Marketing producerar allt från kortare klipp för sociala medier, till stora TV-reklamer som har sitt egna manus. En populär videotyp för tillfället är presentationsvideor där företag berättar om sin verksamhet och historia. Företag kan använda den i marknadsföring och som substitut för mässor, kund- och skolbesök. 

Att jobba med Seger Marketing är enkelt. En process i fem steg används för att effektivera produktionen. 

– Först börjar vi med ett inledande planeringsmöte där vi bekantar oss med kundens visioner. Det är viktigt att ta reda på i ett tidigt skede, det ska kännas som kundens video och inte som Seger Marketings video. Under första mötet bollar vi idéer och gör upp en plan.

Andra steget är att Seger Marketings videoteam skapar ett grovt bildmanus där slutprodukten visualiseras: man beskriver olika scener, vad som sägs och vad som händer. Kunden får godkänna detta och under inspelningarna följs manuset så långt som möjligt. Det här ger en trygghet för alla medverkande.

– Tredje steget är inspelningen. Det här anpassas helt enligt kundens tidtabell och kan göras under en dag, eller flera tillfällen. 

Efter inspelningen klipps materialet ihop och ett grovt första utkast görs. Här får kunden komma med feedback. Ofta textas videon och det här leder till 1-2 korrigeringsrundor tills allt är perfekt. 

– Till sist, när huvudprodukten är klar, kan vi skapa flera versioner av videon för att den ska passa olika typer av plattformar. Ibland behövs en video med text för Youtube eller en kortare video för Instagram.

Med glimten i ögat fångar man tittarnas intresse

En gnutta humor och glimten i ögat fångar mångas intresse. Det gör också Seger Marketings showreel, som är ett ihopklipp av populära videon. Genom att ha ett klart budskap och snabbt men tydligt visa upp de olika produktionerna får tittaren en klar överblick över Seger Marketings kompetens.

Showreelen användes i marknadsföring på sociala medier och genererade många visningar. Genom noggrann planering av budskapet och målgruppsanalys kunde Seger Marketing nå exakt de kunder de ville nå. Genom att visa hela paletten målar en showreel upp en bild av företaget och vad man kan förvänta sig av det.


Hur blir en idé till video?

Hur blir en idé till video? 

Först behövs en idé 

I många företag dyker tanken på en video upp med jämna mellanrum. Ändå blir videon oftast ogjord om ingen har tid att fundera ut hurudan video som borde göras. Viljan att göra en video finns, men idén med den saknas – detta är den vanligaste orsaken till att starta ett samarbete med Seger Marketings videoproducent. 

– Vi börjar oftast tillsammans fundera ut videons slutresultat och idé utgående från vad kunden vill åstadkomma med videon och i vilket syfte den ska användas.

– Man kan också fundera på idén utgående från produkten som ska marknadsföras samt utgående från för vilken kanal den görs, alltså om slutresultatet ska läggas på Youtube, Facebook eller kanske på affärens reklamskärm. 

Planering och eftertanke 

Utgående från funderingar presenteras en eller flera idéer för videon. Då kunden har valt vilken av de föreslagna visionerna som tilltalar mest börjar planeringen av inspelningen. 

– Då kunden har gett grönt ljus åt manuskriptet så börjar vi fundera på de praktiska sakerna och detaljerna, t.ex. vilka skådespelare som ska användas i produktionen, hurudan rekvisita som behövs, var ska det filmas och om platsen behöver stylas. 

– Behovet av styling beror helt på vad som filmas, men grundprincipen är att ju mer detaljerade bilder man vill ha till videon desto viktigare är det att bilderna är genomtänkta från början till slut. 

Innan filminspelningen

En viktig sak innan man börjar filminspelningen är att alla detaljer finns på papper. Under själva filminspelningen är det så många delar som ingen kan komma ihåg om det inte finns nedskrivet svart på vitt. 

– Innan filminspelningarna görs ännu en storyboard med streckgubbsskisser av varje scen som ska spelas in. På detta sätt är det klart för alla som är med i projektet hur det fortsätter. 

Innan filminspelningen börjar måste man också ge instruktioner och förbereda skådespelarna och de som ska intervjuas. En tagning behöver inte lyckas första gången utan ett filmklipp kan man göra om flera gånger. Om man inte hittar de rätta orden framför kameran så kan Seger Marketings team vid behov ge replikerna till den som är med i videon. 

– För att uppnå bästa slutresultat är det väldigt viktigt att de som blir intervjuade känner sig avslappnade och kan lita på att de framstår till sin fördel framför kameran. 

Kameran går! 

Själva inspelningsdagarna är oftast roliga och minnesvärda. Om inspelningarna är bra planerade är största delen av arbetet redan gjort och då kan man under inspelningsdagen njuta av den spännande känslan. 

– Att göra en video är fantastiskt roligt. Inspelningsdagarna är fulla av skojiga saker, skratt och åtminstone jag har bra minnen från inspelningsdagarna. Då man har roligt under inspelningen blir också resultatet bäst. 

Genom att klippa får man de bästa bitarna 

Efter inspelningen är det ett arbetsmoment som återstår, nämligen editeringen. 

– Då man klipper filmen går man igenom tagningarna och väljer ut de bästa. Man justerar ljudet, färgerna och bildkvaliteten. Man lägger till ljudeffekter, musik, textning och t.ex. animeringar. 

Även om det är möjligt att under editeringen göra olika ändringar i videon är det ändå allra bäst om videon som ska editeras är bra redan i inspelningsskedet. I detta skede får kunden också kommentera videon. Den skickas nämligen för godkännande till kunden innan man tillsätter tidskrävande effekter. 

– Det händer dock ganska sällan att det i detta skede kommer större ändringsönskemål från kunden. Då kunden har fått vara med i planeringen redan från början så fortsätter man i editeringsskedet oftast enligt tidigare plan och överenskommelse. 

Slutet gott, allting gott

Efter editeringen är videon färdig! Som snabbast kan videon vara färdig på ett par dagar. 

– Men man ska nödvändigtvis inte filma, editera och publicera på en och samma dag. Om jobbet får vila lite så ser man det med nya ögon och då kan man bygga ett slutresultat som blir mera intressant. 

Behöver du hjälp med att planera er video? Ring Viktoria på 044 7812 428 eller maila på viktoria@segermarketing.fi 


Videon får fram det, som människor köper med – känslor

Videon får fram det, som människor köper med – känslor 

Videon fortsätter att vinna i sociala medier. Inte konstigt. En bild sägs berätta mer än tusen ord och ett videoklipp kan lätt rymma 24 bilder. Så om man börjar räkna, ja …slutklämmen är att på bara 30 sekunder kan du berätta en ganska lång historia. 

Och speciellt när det gäller berättelser, så finns makten i videon. Genom århundradena har människor berättat historier åt varandra, om hur hittade den perfekta blåbärs-stället eller hur det gick när de råkade äta fel svampar. 

Videon är vår tids berättelser

Berättelserna har gett information och samtidigt fungerat som underhållning. Videon är vår tids berättelser, och de gör det möjligt att få fram fakta på ett intressant sätt. På det här sättet kommer också folk bättre ihåg fakta, när de införlivas i en större helhet. 

Ganska ofta görs köpbesluten med känslor men motiveras med förnuftet. Videon erbjuder goda möjligheter att skapa känslor. Med bara rätt musikval kan man få folks hjärtan att slå extra slag. När även bilder läggs till den engagerande berättelsen är det inte konstigt att så många företag använder videon i sin marknadsföring. 

När videon lyckas skapa känslomässiga upplevelser så märks det också på sociala medier 

Videoinnehåll samlar betydligt fler gillningar, delningar och kommentarer än andra typer av innehåll. Dessutom visar upp till 65% av videovisningarna mer än ¾ av videon. Det här är ganska mycket jämfört med en blogg, där de flesta i brådskan mest ser på bilder och rubriker. Om du vill att ditt företag rankas högre på Google så är det värt att investera i videon. Videon på webbplatsen kan öka rankningen med upp till 53%. 

Nu, om du någonsin lönar det sig att ta med videon i marknadsföringen av ditt företag. Vi på Seger Marketing hjälper dig gärna i produktionsprocessen, från idé till videoproduktion. Kontakta oss, så skapar vi mera känslor i ditt företags marknadsföring.