Jokipiin Pellava

Jokipiin Pellava tillverkar alla sina produkter i Jalasjärvi Jokipii och deras expertis ligger i bastu- duk- och kökstextilier av linne. Företaget har utvecklat en miljövänlig produktionsprocess som tar hänsyn till alla miljöfrågor relaterade till industriproduktion. Jokipiin Pellava har en hundraårig historia bakom sig och drivs idag av tredje generationens företagare: Timo och Markku Laurila.

Företagets nya webbutik lanserades i början av 2020 där målet var att öka människors medvetenhet om e-handel och samtidigt stärka Jokipiin Pellavas varumärke genom betalt innehåll på sociala medier. Här kom Seger Marketing in och både planerade och genomförde en konverteringskampanj.

2159

Unika klick på kampanjen

19.87%

Return on Ad spent

KAMPANJEN

Under kampanjen använde främst videomaterial i räckviddsannonsering, eftersom det bästa sättet att nå en bred publik på ett kostnadseffektivt sätt. Jokipiin Pellavas produktsortiment hade många fina produkter att ta fasta på, och Seger Marketing valde att speciellt lyfta fram företagets handduksprodukter.

Tillvägagångssättet var att först göra produkten känd genom video och annat engagerande innehåll. Senare på  hösten startades en konverteringskampanj för att driva trafik och köp till webbutiken. Kampanjen gav ett fantastiskt resultat: ROAS var nästan 20, vilket innebär att vi fick tillbaka annonskostnaderna nästan 20 gånger i intäkter.

"Vår webbbutik fick en ny boost tack vare kampanjerna!”

– Marjo-Riitta Välimäki, marknadföringssassistent