Google Ads annonsering


Öka din försäljning och trafik genom Google Ads


Riktad marknadsföring på Google är en effektiv metod att nå den rätta målgruppen. Våra Paid Search och Google Ads tjänster lämpar sig väl när det redan finns ett specifikt behov hos era potentiella kunder. Med hjälp av våran Google Ads strategi så kan vi skapa kostnadseffektiva kampanjer med mätbara resultat.

Mål­sätt­ning­ar


Vi börjar med ett gemensamt inledande möte, där vi tillsammans går igenom målsättningar för ert företag.

Analys


Vi gör en djupgående analys av era målgrupper och utför även en nyckelordsanalys. Baserat på analyserna så skapar vi en skräddarsydd strategi för Google Ads kampanjen. Vi bestämmer även tillsammans en lämplig annonseringsbudget.

Skapande


I detta steg skapar vi de olika annonserna och ifall ni inte har ett befintligt Google Ads konto så skapar vi även detta till er. Vi fixar den tekniska biten, allt från inställning av konto till taggar på er hemsida.

Test och optimering


Under kampanjens gång testar vi olika upplägg och optimerar annonserna för att få bästa möjliga resultat. Ni får en månatlig rapport på resultaten som kampanjen genererat.

Vill du öka din försäljning och synlighet genom Google Ads?


Hör av dig till oss och så sitter vi ner och diskuterar hur vi kan hjälpa ditt företag att öka försäljningen med hjälp av Google Ads.