Dataskydd


För oss på Seger Marketing är skyddandet av din integritet en viktig sak. I denna dataskyddsbeskrivning berättar vi mera om hur vi samlar in och behandlar personuppgifter. Vi beskriver även närmare kring dina rättigheter gällande personuppgifter.  

 

Personuppgifts- och kundregisteransvarig 

Vid behandling av personuppgifter är Seger Marketing Oy Ab (eller nedan också benämnt ”vi”) personuppgiftsansvarig, se närmare uppgifter nedan: 

 

Seger Marketing Oy Ab
FO-nummer: 2804199-8
Långviksgatan 35 B
65100 VAASA
www.segermarketing.fi
E-post: info@segermarketing.fi
Telefon: 06-7848 200 

 

Vilka personuppgifter samlar vi och till vilka syften? 

Personuppgifter är all information som kan kopplas direkt eller indirekt till en levande fysisk person. Vi behandlar främst följande personuppgifter: namn, adress, företag och andra kontaktuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i följande syften: 

  • Upprätthållande av kundkontakt och kundbetjäning 
  • Kommunikation och marknadsföring 
  • Upprätthållande och utvecklande av företagsverksamhet 
  • Uppfyllande och leverans av tjänster  

 

Grunden för behandlingen av personuppgifter är främst kund- och avtalsförhållandet som den registrerade parten tilldelar oss genom att ange dess intresse i vårt företag eller ge sitt samtycke. 

Hur lagrar och skyddar Seger Marketing personuppgifter? Hur länge sparas personuppgifterna? 

Alla personuppgifter lagras nästan uteslutande i elektronisk form och personuppgifter skyddas i enlighet med allmänna branschstandarder. Vi säljer eller hyr inte ut information för marknadsföringsändamål. 

Vi kommer inte att spara dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för det ändamål för vilket informationen används eller som krävs enligt avtal eller lag. Lagringsperioderna för personuppgifter kan variera beroende på ändamål, rättslig grund och situationen. Vi strävar efter att uppdatera eller ta bort falsk, överflödig och föråldrad information på årsbasis. 

 

Överförs personuppgifterna av Seger Marketing utanför EU? 

I regel lämnas inga personuppgifter utanför EU. Eftersom vi använder tjänsteleverantörer för lagring och behandling av personuppgifter i molnbaserade tjänster, vilket kan innebära att en del av dessa tjänster och företag är belägna utanför EU. Mailchimp är exempel på tjänsteleverantörer som vi använder oss av som befinner sig utanför EU. För att säkerhetsställa konfidentialitet för personuppgifterna använder vi oss adekvata skyddsmetoder som nämns i befintlig lagstiftning.  

  • Överföring av personuppgifter enligt EU-kommissionen till ett land med adekvat skyddsnivå.  
  • Överföring av personuppgifter till ett EU-US Privacy Shield-certifierat företag (mottagare befinner sig i USA)  
  • Överföring av personuppgifter enligt EU:s modellklausuler 

 

E-post 

Vi skickar e-post om du har registrerat dig som mottagare eller köpt våra tjänster. Vi anser att innehållet i e-postmeddelandena är värdefullt och kan innehålla annonser för våra tjänster. Du kan när som helst avsluta prenumerationen på e-postmeddelanden. 

 

Informationskällor 

Uppgifterna samlas vanligtvis in från den registrerade själv med sitt samtycke. Informationen samlas in i samband med en begäran om kontakt, annan företagsadministration eller deltagande i evenemanget. 

 

Cookies och deras användning på vår webbplats 

Vi använder cookies på vår webbplats för att ge bästa möjliga användarupplevelse för besökaren på webbplatsen. Cookies är kort förklarat små textfiler som sparas i användarens webbläsare när du besöker en webbplats. Cookies ger oss information om hur användare använder vår webbplats. 

Vi kan använda cookies för att utveckla våra tjänster och webbplatser, för att analysera användningen av webbplatsen och för att rikta och optimera marknadsföring. Användaren av webbplatsen kan ge sitt samtycke eller vägra att använda cookies i inställningarna för sin webbläsare. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies. Observera att blockering av cookies kan begränsa funktionaliteten på vår webbplats. 

Vi utnyttjar också andra tekniker, till exempel analysverktyget Google Analytics. Detta hjälper oss att bättre förstå våra kunders beteende och berättar vilka tjänster som intresserar våra kunder och vilka funktioner och tjänster som är mest fördelaktiga för våra kunder. 

Den information som används för analysen anonymiseras alltid när det är möjligt. Annars behandlar vi informationen som personlig i den utsträckning som identifieraren innehåller kundinriktad information, såsom en IP-adress. Taggar som på något sätt är kopplade till kunden behandlas också som personlig information. 

 

Vilka är dina rättigheter? 

När du väl har registrerat dig har du rätt att se den information som har registrerats om dig. Du kan begära att felaktig information korrigeras och i vissa fall raderas. Detta gäller inte data som måste lagras av administrativa, juridiska eller säkerhetsskäl. 

Kontakta oss för mer information om behandling av personuppgifter. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna sekretesspolicy. Den senaste versionen av sekretesspolicyn finns alltid tillgänglig på vår webbplats. 

Personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part utan vårt skriftliga medgivande. Vi kommer endast att lämna ut information till en tredje part när det är en lagstadgad skyldighet eller för att fullgöra vår skyldighet gentemot dig som kund. Din personliga information kommer aldrig att överföras eller säljas till tredje part för reklamändamål. 

Senast uppdaterad: januari 29, 2024