TikTok-mark­nads­fö­ring

Tiktok erbjuder nu företag en unik möjlighet att nå en bred målgrupp. Vi är en av de få digitala marknadsföringsbyråer i Finland som är specialiserade på företagsmarknadsföring på TikTok. Vi erbjuder helhetslösningar för företag inom olika branscher.

TikTok-mark­nads­fö­ring


TikTok-kon­sul­te­ring

Vi tillhandahåller även strategisk marknadsföringskonsultering inom TikTok där vi bland annat tar fram nya strategier, gör trendspaningar samt ordnar skolningar och workshoppar.

TikTok-annonsering

Vi skapar ett annonskonto i TikTok och tar hand om den tekniska inställningen. Vi sätter upp målsättningar och målgrupper. Under kampanjens gång optimerar vi och analyserar data för att uppnå bästa möjliga resultat.

In­ne­hålls­pro­duk­tion

Vårt videoteam skapar innehåll anpassat för TikTok. Vi sköter om hela processen från början till slut. Vi gör allt från konceptualisering, skriver manus, koordinerar, spelar in och editerar.

Want to take it to the next level?