Social Media Management


Stärk ert företags närvaro på sociala medier och öka va­ru­mär­kes­kän­ne­dom och engagemang.


Då du väljer oss kan du koncentrera dig på dina kärnuppgifter. Hantering av sociala medier är inte kärnfysik, men det kräver tid och systematiskt arbete. Vi har tagit hand om företags sociala medier sedan vi grundades – vi vet vad vi gör. Utgående från målgruppen gör vi upp en strategi som vi skapar innehåll enligt. Dina kanaler rullar på och du kan koncentrera dig på annat viktigt.

Planering


Vilka produkter och tjänster vill ni lyfta fram? Vilken är den röda tråden? Det här, och mycket mer, går vi igenom i början för att hitta ett lämpligt visuellt utseende och en bra tonalitet till ert innehåll.

In­ne­håll­ska­len­der


Vi skapar innehåll och texter (finska, svenska eller engelska). Vi gör även en innehållskalender så kunden vet när material publiceras.

Publicering


Vi publicerar innehåll enligt innehållsplanen. Vi rapporterar cirka en gång per kvartal.

Kanaler vi erbjuder


Facebook


Den gamla räven lever kvar med en lite äldre målgrupp. Ca 2,4 miljoner användare i Finland.

Instagram


Ert företags virtuella skyltfönster. Ca 2,3 miljoner användare i Finland.

TikTok


De ungas favorit och den snabbast växande kanalen. Ca 1,8 miljoner användare i Finland.

Linkedin


B2B-affärsverksamhetens etta: Påverka, nätverka, sälj. Ca 1,7 miljoner användare i Finland.

Threads


Nyaste tillskottet. Som gamla Twitter, men ändå inte.

Spara tid och fokusera på er kärn­verk­sam­het.


Outsourca er marknadsföring till oss!