Korsholman yrittäjille tarjottiin luento brän­däyk­ses­tä ja mark­ki­noin­nis­ta


WHAT WE DID

WHEN WE DID

Kevään 2023 aikana Korsholmin kunta pyysi meitä pitämään luennon brändäyksestä ja markkinoinnista. Luennolle osallistui noin parikymmentä innokasta Korsholmilaista yrittäjää.

Noin kahden tunnin mittainen työpaja pidettiin sekä suomeksi että ruotsiksi. Osallistujat keskustelivat aktiivisesti ja esittivät innokkaasti kysymyksiä – juuri miten pitääkin.
Keskustelimme markkinoinnin keskeisimmistä kysymyksistä: selkeän brändin merkityksestä, menestyksekkään markkinointistrategian rakentamisesta ja ennen kaikkea siitä, mihin kanaviin tulisi panostaa tavoittaakseen oikeat kohderyhmät.

Työpaja ei ollut pelkästään teoreettinen; kävimme myös läpi, miten tuloksia mitataan ja mitkä mittarit ovat avainasemassa. Kun keskitytään oikeisiin asioihin, saadaan mahdollisimman hyvä tuotto. Kaikki osallistujat olivat yhtä mieltä siitä, että ”short form” -videot ovat tärkeitä tällä hetkellä. Keskustelimme myös erilaisista kanavista, joista TikTok herätti eniten keskustelua.

Yhdessä yrittäjien kanssa keskustelimme myös siitä, miten löytää aikaa luoda sitouttavaa sisältöä ja miten he voivat rakentaa heille sopivan markkinointistrategia. Työpajasta tuli vuorovaikutteinen tilaisuus, jossa sekä osallistujat että luennoitsijat saivat uusia oivalluksia.