Unikt TikTok-samarbete blev lösningen för Jokipiin Pellava


WHAT WE DID

WHEN WE DID

Textilföretaget Jokipiin Pellava ville visa upp den dagliga verksamheten på ett mer transparent och ledigt sätt.

Samarbetet mellan Jokipiin Pellava och Seger Marketing har egentligen pågått under en längre tid, men för TikToks del inleddes det under våren 2022. Efter en dag hos Jokipiin Pellava där vi på Seger Marketing höll en workshop och samtidigt fick bekanta oss med själva verksamheten satte vi igång ordentligt.

Själva samarbetet blev till en riktig specialare: Seger Marketing presenterade idéer för innehållet, Jokipiin Pellavas personal skötte filmadet av innehållet och skickade därefter över materialet till Seger Marketing som klippte ihop de slutliga produkterna: färdiga TikToks.

Samarbetet förutsätter en hel del kommunikation men är fullt genomförbart, vilket Jokipiin Pellava är ett levande bevis för. Under sommaren valde vi att pausa samarbetet medan Jokipiin Pellava testar att producera Tiktoks själv. Vilken vår roll på Seger Marketing blir i fortsättningen återstår att se, men experimentet var på flera sätt lyckat!