Ähtäri Zoo ville ha guidning på vägen


WHAT WE DID

WHEN WE DID

Djurparken skapar sitt eget innehåll, men får idéer och månatlig konsultering av Seger Marketing

Etseri djurpark (Ähtäri Zoo) hade redan gott om följare och en etablerad närvaro på TikTok då de bestämde sig för att börja använda Seger Marketings tjänster. Djurparken, som bland annat inhyser pandorna Lumi och Pyry, ville fortsätta skapa sitt eget innehåll, men fann i Seger Marketing ett bollplank att vända sig till.

En gång i månaden sätter sig djurparkens personal ner med Seger Marketing. Vi går igenom månaden som gått och ser över innehållet. Seger Marketing ger feedback på det skapade innehållet, både i form av beröm och utvecklingsidéer. Syftet är att göra materialet så välfungerande på TikTok som möjligt.

Därefter utvärderar vi kontots tillväxt, för att se att kurvan pekar rätt. Och det är inget litet konto: i dagsläget har kontot @ahtarizoo över 10 000 följare. Anmärkningsvärt är också att djurparken inte marknadsför sina inlägg, utan följarna har växt organiskt.

Avslutningsvis presenterar Seger Marketing en handfull trender och idéer för innehåll för nästa månad, vilket underlättar själva skapandet av TikToks för djurparkens personal. Etseri djurpark kan också lyfta fram frågor de önskar få svar på till nästa konsultering.

Konsulteringen är ett bra sätt att utveckla det innehåll man själv skapar, oavsett om du är ett stort eller litet företag. En konsultation av det här slaget tar i regel cirka 30 minuter upp till en timme.