BigDay summer festival ville nå en ny publik


WHAT WE DID

WHEN WE DID

Pop/EDM festivalen BigDay summer festival ville testa på nya marknadsföringsplattformer.

Under en intensiv månads tid körde vi på Seger Marketing en digital marknadsföringskampanj för BigDay summer festival 2022. Genom att använda oss av TikTok och Snapchat som plattformer garanterade vi att annonserna träffade rätt målgrupp: unga och unga vuxna.

Resultaten från trafikkampanjen visar på att plattformerna på många sätt var rätt, och under den korta tiden var trafiken till köpsidan hög med över 4 000 klick. Samtidigt hölls annonskostnaderna så låga som 0,19 euro per klick. Annonserna nådde över 120 000 enskilda personer inom målgruppen på båda plattformerna.