Finlands i särklass mest kända kiosk tog TikTok med storm


WHAT WE DID

WHEN WE DID

R-kioski valde Seger Marketing som partner för sitt TikTok-äventyr

Sommaren 2022 nåddes vi av det glädjande budskapet att R-kioski valt oss som partner för deras TikTok-kanal. Samarbetet inleddes i sedvanlig ordning med en workshop, följt av flertalet produktioner.

R-kioski ville gå all in med innehållet och verkligen skapa det på målgruppens villkor. Det här betyder att vi haft så gott som fria händer att skapa allt från informativt innehåll till så kallade billiga ordvitsar. På Seger har vi uppskattat friheten och verkligen valt att ta ut svängarna.

Seger Marketing har ansvarat för kanalen och planerat allt innehåll, som efter godkännande av kunden sedan förverkligats i olika kiosker runtom i Finland. Tack vare ett flexibelt arbetssätt och en aktiv dialog har vi kunnat skapa innehåll på kort varsel.

Vårt mål har alltid varit att få så stor organisk spridning som möjligt. Det har vi gjort genom att följa trender, skapa egna sketcher och allmänt gå lite “loco”, inom givna ramar förstås. Vi gläds också över att R-kioski valt att fortsätta arbeta med oss.

Kundrelationen till R-kioski är samtidigt ytterligare ett bevis på att det inte är orten där vi är stationerade som avgör, tvärtom: Med god kommunikation och ett flexibelt arbetssätt är allting möjligt.

I skrivande stund har R-kioskis konto närmare 13 000 följare och flera miljoner visningar.