De senaste åren har utan tvekan varit fyllda av tumult för oss alla. Ett helt samhälle, hur vi samspelar och arbetar har förändrats. Vi har tvingats till att anpassa våra rutiner och finna nya tillvägagångssätt. Likaså har Seger Marketing som företag också genomgått sin del av interna förändringar, däribland att vi blev till fullo en del av HSS Media och böt vd, båda två inga småskaliga saker för ett företag.

I det här fallet krävde en ny era inte enbart nya tankesätt och metoder, men också ett nytt utseende. Varför behålla det gamla, när vi inte längre är vem vi brukade vara? Vår nya visuella identitet är fram för allt skapad för att bättre reflektera vem vi är som företag, vad vi jobbar med och vem personligheterna på Seger är.

Processen sattes i gång med en workshop. Ursprungligen var tanken endast att vi skulle uppdatera logon, men efter workshoppen blev det tydligt att en mer omfattande uppdatering behövdes, önskades, krävdes. Jag hade min praktikant Karin Mäenpää med mig, som hjälpte till med processen från första början. Gemensamt omarbetade vi informationen som vi samlat in under workshoppen för att sakta men säkert börja hitta Segers nya röda tråd. Vilka var vi, vad representerade vi, vart ville vi nå?

Vi tog fram en del riktlinjer och ord, som styrde oss till den slutliga logon, färgpaletten och bildspråket. För oss var det viktigt att hitta något som visuellt kombinerade den analytiska aspekten av marknadsföringen men också det faktum att vi är en innovativ, kreativ marknasföringsbyrå med många unga talanger och kreatörer.

Fram för allt ville vi att den nya visuella identiteten skulle kännas som att den representerar alla oss på Seger Marketing. Och det hoppas vi att den gör, även för er.

Hanna Björkqvist, Graphic Designer & Illustrator

We’re a youthful, result oriented marketing agency with both a creative and analytical focus.
We’ll piece your marketing needs together and make sure it’s always taken above and beyond!

Wanna see results? Work with us!