På vårvintern 2022 var Finlands Svenska Idrott (FSI) i kontakt med oss på Seger Marketing gällande en helhet om short-form videor, samt skillnader mellan TikTok och Instagram Reels.

FSI ville veta mer om nya sensationen TikTok och samtidigt jämföra de två olika kanalerna med varandra. Dessutom var de sugna på att börja skapa mer material i videoformat, de önskade bara få lite hjälp på traven.

Utgående från FSI:s behov skapade vi en helhet bestående av två workshopar, med hemuppgifter däremellan. Den första workshopen hölls under våren 2022, den andra i början av hösten.

Under vår första träff jämförde vi kanalerna, deras möjligheter och begränsningar, samt hur det lönar sig att låta och kommunicera på de olika plattformarna. Vi gick dessutom rent konkret igenom hur man skaparinnehåll på TikTok. FSI:s adepter fick därefter själva prova på att skapa innehåll med handledning av oss på Seger.

Efter den första träffen fick deltagarna i ”hemuppgift” att skapa lite innehåll utgående från gemensamma ramar vi givit dem. Målet med övningen var att anpassa kända TikTok-ljud till den egna verksamheten.

Dessa hemuppgifter gick vi sedan tillsammans igenom under den andra workshopen. Deltagarna fick ge feedback (både positiv och konstruktiv) påvarandras material, och vi på Seger Marketing gav våra kommentarer och förslag. Vidare kom vi med en del tips inför fortsättningen och en aning repetition från första träffen.

Helheten tog två eftermiddagar och kännetecknades av skratt, nyfikenhet och (naturligtvis) lite snacks. Efteråt har vi på Seger Marketing med glädje noterat en hel del rörligt material i deras kanaler!