Nämä asiat motivoivat ja sitouttavat henkilöstöäsi!

Nämä asiat motivoivat ja sitouttavat henkilöstöäsi!

Tiesitkö, että sitoutunut henkilöstö on suorassa yhteydessä yrityksen korkeampaan tuottavuuteen ja parempaan asiakastyytyväisyyteen? Tiesitkö, että yritykset maksavat negatiivisuudesta hurjaa hintaa? Kun negatiivinen asenne ottaa vallan, se vaikuttaa negatiivisesti asioiden priorisointiin, keskittymiseen, suorituskykyyn ja tuottavuuteen. *

Tilanteissa, joissa yhteiskunta toimii säästöliekillä eikä kellään ole varmuutta tulevasta, on erityisesti PK-yrityksille erittäin tärkeää, että henkilöstö pysyy sitoutuneena ja motivoituneena. Sillä vaikka henkilöstöä nyt lomautetaan tai rekrytointiprosesseja lykätään myöhemmäksi, kasvun aika koittaa varmasti ennemmin tai myöhemmin. Siksi nykyisen henkilöstön hyvinvoinnista on huolehdittava viipymättä, sekä yrityksen toiminnan jatkuvuuden takia että myös työnantajabrändin vaalimiseksi.

Haluammekin siksi jakaa muutamia hyviä keinoja henkilöstön sitouttamiseksi ja motivoimiseksi. Nämä menetelmät on todettu meillä toimiviksi, ja siksi haluamme ne jakaa muidenkin käyttöön.

1. Näytä tunteet. Jotta saat henkilöstön sitoutumaan, vaaditaan muutakin kuin se, että henkilöstö ymmärtää tilanteen. Henkilöstön on myös saatava tuntea. Uskalla näyttää omat tunteesi ja oma haavoittuvuutesi, se vaikuttaa puolestaan myönteisesti yhteisöllisyyden tunteeseen yrityksessä ja osoittaa, että sinä esimiehenä luotat kollegoihisi. Storytelling on myös tehokas keino tunteiden herättelyyn.

2. Ole selkeä. Viestintä saattaa tuntua ajoittain jankkaamiselta, mutta sille on syynsä. Huhut, epävarmuus ja väärinkäsitykset luovat pohjaa negatiivisille tunteille, ja ne vaikuttavat negatiivisesti koko yhteisöön. Motivaatiolla ja sitoutuneisuudella ei ole mahdollisuuksia kukoistaa yrityksessä, jossa ihmiset eivät tiedä, minne ollaan menossa ja mitä on tekeillä.

3. Nosta esiin arkisia onnistumisia ja ole mukana luomassa myönteistä työympäristöä! Kaikki kunnia suurille saavutuksille, mutta pienet arkiset asiat ovat tärkeitä arjen positiivisuuden ylläpitämisessä. Vai mitä mieltä olet? Jos nostamme esiin pelkästään suuria edistysaskelia, keskitymme vain tavoitteen saavuttamiseen ja tärkeät jokapäiväiset työsuoritukset jäävät taka-alalle.

Toivottavasti näistä vinkeistä on apua sinulle yrittäjänä, toimitusjohtajana, esimiehenä tai kollegana. Muista pyytää apua, jos et tiedä, miten toimia. Tehdään yhdessä töitä elinvoimaisen ja vahvan Pohjanmaan eteen.

 

* Mosley, Richard; Schmidt, Lars. 2017. Employer Branding for dummies. New Jersey: John Wiley & Sons.Neale, Stephen; Spencer-Arnell, Lisa; Wilson, Liz. 2010. Coaching med emotionell intelligens – bättre prestationer för ledare, coacher och individer. Malmö: Liber.